Nahrávej
Pošli fotku auta, které je špatně zaparkované
Hlasuj
Rozhodni, kdo parkuje nejhůř
Vyhraj
Autoři vítězných fotek se můžou těšit na řadu cen

PRAVIDLA SOUTĚŽE PARKUJ JAKO ČLOVĚK

 1. POŘADATEL: Český rozhlas, se sídlem Vinohradská 12, PSČ 120 99 Praha 2, IČ 45245053, DIČ CZ45245053 (dále jen „Pořadatel“).
 2. DOBA TRVÁNÍ: Soutěž začne v pondělí 26. 8. 2013 mezi pátou a šestou hodinou ráno veřejným vyhlášením ve vysílání Českého rozhlasu Radiožurnálu a skončí soutěží a vyhlášením třech vítězů v praktických dovednostech při parkování dne 6. 10. 2013.
 3. PODMÍNKY ÚČASTI A PRŮBĚH SOUTĚŽE: Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let. Účastník se do hry zapojí tím, že v době možnosti zasílání fotografií (26. 8. –22. 9. 2013) zašle pomocí webové stránky www.parkujjakoclovek.cz, www.radiozurnal.cz či přes e-mail parkuj@rozhlas.cz libovolnou osobně vyfocenou fotografii, na které bude vyobrazeno špatně zaparkované vozidlo. Špatně zaparkované vozidlo je takové vozidlo, jehož řidič porušil právní předpisy upravující pravidla pro parkování vozidel. Součástí zasílání fotografií musí být jméno, příjmení a telefonický kontakt na účastníka soutěže.
  • Soutěž probíhá ve třech soutěžních kolech, a to v následujících obdobích:
   1. kolo: 26. 8. – 22. 9. 2013 – zasílání fotografií
   2. kolo: 23. 9. – 29. 9. 2013 – hlasování
   3. kolo: 5. 10. – 6. 10. 2013 – soutěž v disciplínách
   • 1. kolo: 26. 8. – 22. 9. 2013
    Na internetových stánkách www.radiozurnal.cz a www.parkujjakoclověk.cz bude pořadatel ve speciálních galeriích shromažďovat fotografie, které budou zasílat účastníci soutěže. Fotografie budou mít rozostřeny poznávací značky vozidel, nebudou mít přidělena jména autorů ani soutěžní čísla. Pořadatel si vyhrazuje právo zaslané fotografie využívat pro marketingovou podporu soutěže, a to nejen ve sdělovacích prostředcích, ale i na sociálních sítích nebo reklamních plochách. Zasláním fotografie se účastník zapojuje do soutěže s účastí ve finále v parkovacích disciplínách 4. – 5. 10. na autodromu v Brně. Zasílání fotografií a tím i možnost zapojit se do hry končí 22. 9. 2013 ve 23:59.
   • 2. kolo: 23. 9. – 29. 9. 2013
    Druhého kola se účastní pouze ti posluchači, kteří v první kole zaslali soutěžní fotografie. Pořadatel 23. 9. v 00.01 hod. spustí na příslušných internetových stránkách hlasování, které bude otevřeno pro hlasování široké veřejnosti. V něm budou návštěvníci webu vybírat vždy ze dvou fotografií (které vybere systém náhodně tak, že vygeneruje fotografie s dosud nejnižším počtem zhldénutí v rámci hlasování) tu, která se jim líbí víc. Autoři deseti fotografií, které ve veřejném hlasování dostanou nejvíce hlasů, postupují do třetího kola soutěže.
    Pořadatel kontaktuje vítěze veřejného hlasování písemně a telefonicky 30. září dopoledne. Deset vítězů druhého kola vyhrává možnost zúčastnit se 3. kola soutěže, tedy mistrovství ČR v parkování, které se koná v Brně 5. – 6. 10. Soutěžící za sebe nemůže delegovat zástupce. Pokud se Pořadateli nepodaří do 1. 10. do 12.00 hod. zkontaktovat vítěze veřejného hlasování nebo pokud někdo z nich odmítne, získává možnost zúčastnit se soutěže v parkování další účastník soutěže, jehož fotky skončily ve veřejném hlasování s největším počtem hlasů.
    Účastníci soutěže, kteří přijmou pozvání do třetího kola, mají nárok na proplacení dopravy do místa konání mistrovství, Pořadatel jim dále bezplatně poskytne ubytování a poukaz na oběd a večeři pro oba dva dny soutěže.
   • 3. kolo: 5. 10. – 6. 10. 2013
    Třetí kolo soutěže začíná osobní registrací účastníků 5. 10. od 12.00 na adrese Automotodrom Brno, a.s., Masarykův okruh 201, 664 81 Ostrovačice. Disciplíny se odehrají ve dvou dnech, a to v sobotu 5. 10. od 13.00 do 17.00 a v neděli od 9.30 do 12.30. V neděli ve 12.50 proběhne slavnostní vyhlášení vítězů soutěže.
  • Popis disciplín:
   • ​Parkování s vozem s automatickým parkovacím systémem
    Parkování na čas, měříme rychlost zaparkování auta. Auto parkuje mezi podélně zaparkované auta. Měření začíná od doby nastartování automobilu, konec měření nastává při vypnutí motoru. Soutěžící při této disciplíně ovládá automobil pouze pomocí pedálu brzda/plyn.
   • Parkování v podpatcích – i muži
    Parkování na čas, měříme rychlost zaparkování auta. Soutěžící musí po vytyčené trase lemované kužely nacouvat a zaparkovat do vymezeného prostoru. 1 kužel sražený rovná se 20 vteřin přičtených. Cílem je shodit co nejméně kuželů. Měření začíná od doby nastartování automobilu, konec měření nastává při vypnutí motoru.
   • Parkování na čtverec
    Parkování na přesnost. Soutěžící musí do vymezeného prostoru zacouvat z postranního prostoru, který bude určovat nalepená čára. Měření začíná od doby nastartování automobilu, konec měření nastává při vypnutí motoru. Měří se přesnost, s jakou řidič zaparkuje pravé přední kolo do vytyčeného prostoru. Na tuto parkovací disciplínu má každý soutěžící přesně dvě minuty.
   • Parkování pomocí bočních zrcátek (přelepené zadní sklo)
    Parkování na čas. Soutěžící musí po vytyčené trase lemované kužely nacouvat a zaparkovat do vymezeného prostoru. Jeden kužel sražený rovná se 20 vteřin přičtených. Cílem je shodit co nejméně kuželů. Měření začíná od doby nastartování automobilu, konec měření nastává při vypnutí motoru.
   • Parkování s multivanem + vozík
    Parkování na čas. Soutěžící musí po vytyčené trase lemované kužely nacouvat a zaparkovat do vymezeného prostoru. Jeden kužel sražený rovná se 20 vteřin přičtených. Cílem je shodit co nejméně kuželů. Měření začíná od doby nastartování automobilu, konec měření nastává při vypnutí motoru.
   • Parkování pomocí navigátora se zavázanýma očima
    Parkování na čas. Soutěžící musí po vytyčené trase lemované kužely nacouvat a zaparkovat do vymezeného prostoru. Jeden kužel sražený rovná se 20 vteřin přičtených. Cílem je shodit co nejméně kuželů. Měření začíná od doby nastartování automobilu, konec měření nastává při vypnutí motoru.
   • Absolutní vítěz celé soutěže je ten, který má nejmenší součet sekund. Během parkování je zakázáno vyklánět se z auta, mít vedle sebe navigátora či používat jakýkoliv vlastní navigační systém.
    Při stejném počtu bodů rozhoduje o vítězi jedna z disciplín, která proběhne formou duelu.
 4. ​VÝHRY:
  1. cena – zájezd pro dvě osoby na závod formule 1 v Monaku
  2. cena – zapůjčení automobilu Ford Focus na víkend
  3. cena – základní kurz bezpečné jízdy na POLYGONU Global Assistance Racing Arena (Česká Lípa) – voucher je přenosný a je možno jej za příplatek 1.000 Kč použít také na kurz bezpečné jízdy s možností odpočtu trestných bodů řidiče
 5. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER: O výhře se účastníci dozvědí osobně v Brně a výhry jim budou předány Pořadatelem přímo v místě konání soutěže.
 6. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Svojí účastí dává účastník soutěže Pořadateli souhlas, aby po dobu pěti let od začátku soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu vyžádaném v rámci registrace do soutěže pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) pořadatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení pořadatele prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla Pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Soutěžící má dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním pořadatele porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.
 7. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE:
  • Pořadatel je oprávněn vyřadit ze soutěže účastníky, kteří dle posouzení pořadatele nehrají férově či nedodržují pravidla.
  • Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry jakékoliv jiné plnění. Pořadatel není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.
  • Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli. Za kvalitu výher v podobě dovolené ručí její dodavatel, který také vyřizuje případné reklamace.
  • Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele, organizátora ani jejich rodinní příslušníci.
  • Pořadatel soutěže neodpovídá za doručení zpráv či výher.
  • Plné znění pravidel je vyvěšeno na webové stránce www.parkujjakoclovek.cz a uloženo v kanceláři šéfredaktora Českého rozhlasu Radiožurnálu.
  • O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na výše uvedené internetové stránce.